برنامۀ 1دى - 12/22
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 02 دی 1390
2011-12-22
مصاحبه با پروين ابوالحسنى حاتم هنرمند نقاش ايرانى در برنامه ی برای فردا - گزارشى از اقدامات بشردوستانه کارين روبرتس - فصل سوم شماره ی سی و سه - ترجمۂ يکى از دعاهاى حضرت بهاءالله
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: