گزارشی از جلسه نمایش و بررسی فیلم آموزش زیر آتش
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:08:05
تاریخ: جمعه, 25 آذر 1390
2011-12-15
نگاهی به جلسه نمایش و بررسی فیلم "آموزش زیر آتش" در دانشگاه کلمبیای نیویورک
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22آذر- 12/15...