آثار حضرت بهاءالله خطاب به مسیحیان
بخش: برای فردا
مدت: 00:22:26
تاریخ: جمعه, 25 آذر 1390
2011-12-15
نادیا ریاضتی میهمان برنامه ی برای فردا در این برنامه ضمن بررسی برخی آثار حضرت بهاءالله خطاب به مسیحیان بخش هایی از آن ها را بیان می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22آذر- 12/15...