آثار حضرت بهاءالله خطاب به مسیحیان
بخش: برای فردا
مدت: 00:21:30
تاریخ: جمعه, 18 آذر 1390
2011-12-08
نادیا ریاضتی میهمان برنامه ی برای فردا در دو برنامه درباره ی آثار حضرت بهاءالله خطاب به مسیحیان صحبت می کند. این هفته بیشتر به موقعیتی که پیروان ادیان مختلف در زمان ظهور آئین بهائی داشتند اشاره می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: