فعالیت بهائیان در اسپانیا
بخش: برای فردا
مدت: 00:21:28
تاریخ: جمعه, 11 آذر 1390
2011-12-01
در برنامه ی این هفته ی برای فردا شاهد فیلم کوتاهی از فعالیت های بهائیان اسپانیا خواهید بود و از طریق اسکایپ با ثمره جهانگشا یکی از جوانان این منطقه گفتگویی در ارتباط با فعالیت های او خواهیم داشت.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 10آذر- 12/1...