معرفی عبدالبهاء
بخش: برای فردا
مدت: 00:26:31
تاریخ: پنجشنبه, 03 آذر 1390
2011-11-23
حدود یک صد سال پیش عباس افندی (حضرت عبدالبهاء) سفرهایی را به اروپا و امریکا آغاز کرد تا پیام صلح ، محبت، آشتی و نوع دوستی دیانت بهائی را از شرق به غرب ببرد و طلوع عصر نوین وحدت و یگانگی را به تمامی مردم جهان نوید دهد. دکتر معین افنانی تحقیقات خود در این زمینه را در برنامه ی این هفته برای فردا با ما درمیان می گذارد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 3آذر- 11/24...