برنامۀ 26آبان- 11/17
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 27 آبان 1390
2011-11-17
فصل سوم شماره ی بیست وهشت با موضوع رسانه - برنامه ی برای فردا و گزارشی از بیست و پنجمین سالگرد تاسیس معبد نیلوفر آبی در هندوستان
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: