برنامۀ 12آبان- 11/3
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 13 آبان 1390
2011-11-03
گفتگو با دکتر فرهاد ثابتان در ارتباط با کمپین رسانه‌ای ایران برای دهشتناک جلوه دادن بهائیان در برنامه ی برای فردا - فصل سوم شماره ی بیست وشش با موضوع ریاست، جاه طلبی و قدرت
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: