برنامۀ 5 آبان- 10/27
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 06 آبان 1390
2011-10-27
در برنامه این هفته برای فردا ضمن اشاره به برخی دلایل بروز مشکلاتی که اخیراً توسط برخی نوجوانان و جوانان در لندن بوجود آمده روش هایی برای جلوگیری از این گونه مشکلات پیشنهاد میشود - گزارشی از پنجاهمین سال تأسیس معبد بهائیان در استرالیا - بیست و پنجمین برنامه از مجموعه "جستجو" با موضوع آینده
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: