گزارش
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:07:05
تاریخ: جمعه, 22 مهر 1390
2011-10-13
گزارشی از کنفرانس مطبوعاتی درباره مؤسسه ی علمی آزاد در خانه آزادی در واشنگتن دی سی
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21مهر- 10/13...