برنامۀ 21مهر- 10/13
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 22 مهر 1390
2011-10-13
بیست و سومین برنامه از مجموعه "جستجو" با موضوع ملاک خوب و بد رفتار- گزارشی از کنفرانس مطبوعاتی درباره مؤسسه ی علمی آزاد در خانه آزادی در واشنگتن دی سی - برنامه "برای فردا" و گفتگو با سیمین فهندژ، یکی از اعضای دفتر جامعۀ جهانی بهائی در ژنو
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: