تحصیل و خدمت
بخش: برای فردا
مدت: 00:25:17
تاریخ: جمعه, 08 مهر 1390
2011-09-29
در بخش "برای فردا" با داستان محرومیت رامین و ناهید شمس از تحصیلات دانشگاهی آشنا خواهید شد و همچنین داستان موفقیت و خدمات این خانواده به جامعه ی برزیل را خواهید شنید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7مهر- 9/29...