برنامۀ 7مهر- 9/29
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 08 مهر 1390
2011-09-29
محرومیت از تحصیلات دانشگاهی موضوع بحث در برنامه ی "برای فردا" - بیست و یکمین برنامه از مجموعه "جستجو" با موضوع سالخوردگی - موسیقی
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: