روش های نوین صلح پایدار-2
بخش: برای فردا
مدت: 00:23:15
تاریخ: جمعه, 01 مهر 1390
2011-09-22
به مناسبت روز جهانی صلح در برنامه ی برای فردا موضوع "روش های نوین صلح پایدار" با حضور دکتر رؤیا اخوان را ادامه می دهیم. در این قسمت تأثیر تضادهای فاحش اقتصادی در بین افراد و ملل و همچنین تاثیر عدم برابری حقوق زن و مرد که از ریشه های جنگ و خشونت است مورد بررسی قرار می گیرد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 31شهریور- 9/22...