برنامۀ 31شهریور- 9/22
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 01 مهر 1390
2011-09-22
دومین قسمت از "روش های نوین صلح پایدار" به مناسبت روز جهانی صلح در برنامه ی برای فردا - جستجو فصل سوم شماره ی بیست با موضوع مؤسسه آموزش عالی بهائی
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: