روش های نوین صلح پایدار-1
بخش: برای فردا
مدت: 00:21:43
تاریخ: جمعه, 25 شهریور 1390
2011-09-15
میهمان این هفته "برای فردا" دکتر رویا اخوان برخی از دلایل ناپایداری صلح و نبود آن را برمی شمارد و برخی از راه هایی که در کتاب اخیرش "صلح برای جهان ما، روشی نوین" مفصلاً به آنها پرداخته است، را بیان می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 24 شهریور- 9/15...