برنامۀ 24 شهریور- 9/15
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 25 شهریور 1390
2011-09-15
روش های نوین صلح پایدار به مناسبت روز جهانی صلح موضوع بحث در برنامه ی برای فردا - ترانۀ رپ "صبح موعود فرارسید "به زبان انگیسی - جستجو فصل سوم شماره ی نوزده با موضوع خدمت
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: