زن و سینما
بخش: برای فردا
مدت: 00:20:28
تاریخ: جمعه, 18 شهریور 1390
2011-09-08
در برنامه ی این هفته برای فردا، نگار متحده از نقش زن و حضور زنان در سینمای ایران صحبت میکند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 17 شهریور- 9/8...