همایش تعامل بین ادیان
بخش: برای فردا
مدت: 00:06:57
تاریخ: جمعه, 28 مرداد 1390
2011-08-18
تعامل بین ادیان چه معانی را شامل می شود؟ هدف از تعامل بین ادیان چیست؟ در این بخش گزارشی از تعامل بین ادیان را شاهد خواهید بود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27مرداد- 8/18...