استقرار صلح پایدار
بخش: برای فردا
مدت: 00:22:09
تاریخ: جمعه, 28 مرداد 1390
2011-08-18
با توجه به اینکه روش های موجود برای پیشبرد صلح به قدر کافی موثر نبوده، آیا امیدی به رسیدن به صلح پایدار هست؟ روش های دیگر برای رسیدن به صلح و استقرار آن چیست؟ دکتر رویا اخوان میهمان برنامه ی برای فردا در این باره توضیحاتی می دهند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27مرداد- 8/18...