روز جهانی جوان
بخش: برای فردا
مدت: 00:25:23
تاریخ: جمعه, 21 مرداد 1390
2011-08-11
به مناسبت روز جهانی جوان 21 مرداد برنامه ی برای فردا اختصاص دارد به گفتگویی با دو نفر از اعضای گروه "جوانان ایران دوست" که با فیلم های کوتاه آنها حتماً آشنا هستید. رضا و شبنم از اهداف، فعالیت ها و خاطراتشان صحبت می کنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20مرداد- 8/11...