ادعای سید علی محمد باب
بخش: برای فردا
مدت: 00:33:55
تاریخ: جمعه, 07 مرداد 1390
2011-07-28
میهمان سنا روحانی در برنامه ی این هفته برای فردا دکتر محمد افنان می باشد. دکتر افنان تخصصی ویژه در آیین بابی و آثار سید علی محمد باب دارد و در این برنامه درباره ی ادعای سید علی محمد باب صحبت می کند و به برخی از پرسش های بینندگان پاسخ داده می شود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 6 مرداد- 7/28...