حقوق بشر
بخش: برای فردا
مدت: 00:28:21
تاریخ: جمعه, 31 تیر 1390
2011-07-21
نازیلا قانع استاد دانشگاه آکسفورد و سردبیر مجله دین و حقوق بشر میهمان "برای فردا" است و در راستای نقض حقوق بشر و اقلیت های مذهبی صحبت می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30 تیر- 7/21...