فراموش نکن که چی هستی!
بخش: برای فردا
مدت: 00:06:29
تاریخ: جمعه, 24 تیر 1390
2011-07-14
جوانی یعنی چی؟ جوان چه قدرتی داره؟ هدف جوانان چیه؟ راهشون کدومه؟ جواب این پرسشها و خیلی سوالات دیگه را در این فیلم کوتاه از جوانان ایران دوست ببینید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 23 تیر- 7/14...