برنامۀ 23 تیر- 7/14
بخش: 2011
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 24 تیر 1390
2011-07-14
در برنامه ی برای فردا با پروژه ی توان دهی نوجوانان آشنا می شوید- جوانی یعنی چه و هدف جوانان چیست؟ برنامه ای از جوانان ایران دوست- اعتماد به نفس و مشکلات جوانان موضوع این هفته جستجو
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: