نگاهی تازه به اقتصاد جهانی
بخش: برای فردا
مدت: 00:29:56
تاریخ: جمعه, 17 تیر 1390
2011-07-07
دکتر مکس نیف برای یافتن راه حلی برای فقر به امریکای جنوبی سفر می کند و مدت ده سال دز میان فقرا و مانند آنها زندگی می کند و راه حل هایی را برای از بین بردن فقر ارائه می دهد. کامبیز مبینی میهمان این هفته ی برای فردا از کتابی که دکتر مکس نیف اقتصاد دان تالیف کرده صحبت میکند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 تیر- 7/7...