در اکوادر چه می گذرد؟
بخش: برای فردا
مدت: 00:25:31
تاریخ: جمعه, 10 تیر 1390
2011-06-30
میهمان برنامۂ برای فردا از کشور اکوادر دکتر روحی خُزِین هستند. از پروژه ها و فعّالیّت های انسان دوستانۂ ایشان و دیگر ایرانیان ساکن این کشور و همینطور بومیان اکوادر می شنویم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 تیر- 6/30...