فعّالیّت‌های بنیاد مُنا در مغولستان
بخش: برای فردا
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 03 تیر 1390
2011-06-23
میهمان برنامه‌ی برای فردا خانم سیما مبینی یکی از اعضای هیئت امنای بنیاد خیریّه مُنا است که در ارتباط با سفر اخیرشان به مغولستان صحبت می‌کنند و درباره ی فعّالیّت‌هایی که از طرف بنیاد مُنا پشتیبانی می‌شود مانند کلاس‌های کودکان، گروه‌های توانمندی نوجوانان و بانکداری تعاونی توضیحاتی می‌دهند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2تير- 6/16...