برنامۀ 2تير- 6/16
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 03 تیر 1390
2011-06-23
برنامه جستجو به مناسبت روز قوّه قضائیّه از اهمیّت امنیّت در جامعه صحبت می‌کند و گفتگویی دارد با رُزا واٽقی نویسنده کتاب «عدالت کجا است؟» همڄنین دلایل دخالت ادیان را در امورغیر روحانی در بخش دریڄه جستجو بررسی می‌کند. برای فردا میزبان سیما مبینی یکی از اعضای هیئت امنای بنیاد مُنا است که ایشان از سفر خود به مغولستان و فعّالیّت‌هایی که از طریق این بنیاد پشتیبانی می‌شود می‌گوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: