فصل سوم شماره پنج
بخش: جستجو
مدت: 00:22:30
تاریخ: جمعه, 20 خرداد 1390
2011-06-09
کلید شاد بودن و شاد زیستن چیست؟ این هفته نگاه ما از دریچۂ جستجو به مقولۂ شادی است و "از دور و نزدیک" گفتگویی خواهد بود با کارگردان و تهیه کننده سریال مستند "فرشته های ایران"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 19خرداد- 6/9...