مؤسّسۂ آموزش عالی بهائی
بخش: برای فردا
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 13 خرداد 1390
2011-06-02
میهمان این هفتۂ "برای فردا" دکتر بهروز ثابت (استاد دانشگاه ) در ارتباط با علّت پیدایش، نحوۂ کارو برنامه ریزی مؤسّسه ی آموزش عالی بهائی در ایران توضیح داده و درمورد مطالب طرح شده در روزنامۂ "کیهان" علیه این مؤسّسه شرح مختصری را بیان می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 12خرداد- 6/2...