فصل سوم شماره ی سه
بخش: جستجو
مدت: 00:23:24
تاریخ: جمعه, 06 خرداد 1390
2011-05-26
به مناسبت صعود (درگذشت) حضرت بهاءالله، دریچۂ جستجو به برّرسی مقطعی از زندگی حضرت بهاءالله در کوههای سلیمانیّه می پردازد و به مناسبت سومین سال زندانی بودن اعضای سابق هیئت یاران در ایران، ضمن آشنایی بیشتر با این افراد، از دور و نزدیک نگاهی خواهیم داشت به همایش هایی که در سراسر جهان "با هدف اطّلاع رسانی از وضعیت زندانیان و دعا برای آزادی بیگناهان در حبس" برگزار شد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 5 خرداد- 5/26...