نامۂ سرگشادۂ بهائیان مصر
بخش: برای فردا
مدت: 00:30:57
تاریخ: جمعه, 23 ارديبهشت 1390
2011-05-12
با توجّه به نامۂ سرگشادۂ بهائیان مصر خطاب به مردم مصر دربارۂ آینده این کشور، در برنامۂ برای فردا دکتر فرهاد ثابتان -سخنگوی جامعۂ جهانى بهائی- و دکتر نبیل حنّا -از بهائیان مصر- در ارتباط با تاریخ دیانت بهائی در مصر و تأثیری که این نامه در آیندۂ این کشور می تواند داشته باشد، گفتگو کردند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 اردیبهشت- 5/12...