دین، فرقه یا جنبش
بخش: برای فردا
مدت: 00:27:45
تاریخ: جمعه, 16 ارديبهشت 1390
2011-05-05
آنچه با عنوان بهائیّت شناخته شده است، آیا دین آسمانی است؟ فرقه ای از دينهاى دیگر است؟ یا جنبشی اجتماعی؟ نظر دانشجوی دکترای جامعه شناسی جهانی شدن، نادیا ریاضتی را دربارۂ این مسئله می شنویم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 15 اردیبهشت- 5/5...