عید طلوع شمس حقیقت
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:12:52
تاریخ: جمعه, 09 ارديبهشت 1390
2011-04-28
در ابتدا شاهد گفتگویی با دکتر هما محمودی (روانشناس) در ارتباط با فرهنگ شادی و تأثیر آن خواهيد بود و سپس با هنر مند آمریکایی "لری رابینسون" آشنا می شوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
جنگ رضوان، قسمت دوم...