عید گل
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:15:17
تاریخ: جمعه, 09 ارديبهشت 1390
2011-04-28
در این بخش، شاهد این بخشها خواهید بود: ترانه ی "بیا ز روی نیاز" با اجرای آوا بوورز، تک نوازی ویولن با اجرای جاناتان، داستان چگونگی تأ سیس مدارس بهائی در قزوین و ترانه ی "خورشید آمد" به زبان انگلیسی توسط یاسی جعفری
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
جنگ رضوان، قسمت دوم...