عید رضوان مبارک
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:11:46
تاریخ: جمعه, 09 ارديبهشت 1390
2011-04-28
در اين بخش، ابتدا مختصری ازاهداف دیانت بهائی را خواهید شنید، سپس بخش دیگری از "بهشت اردى بهشت" و در ادامه نيزتک نوازی زیبای ویولن با اجرای هنرمند جوان "جاناتان" را مشاهده خواهید کرد۔
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
جنگ رضوان، قسمت دوم...