مصاحبه با شکوه رضائى، سناء و منا، اجراى مژده اى دل
بخش: برنامه ها
مدت: 00:19:44
تاریخ: جمعه, 02 ارديبهشت 1390
2011-04-21
در آغاز، مصاحبه با اوّلين بانوى بخش خبر راديو و تلويزيون ملّى ايران شکوه رضائى را ميبينيم۔ ايشان در اين مصاحبه، ديدگاه خود را در مورد عيد رضوان، شرح ميدهد و در ادامه از چگونگى برگزارى مراسم عيد رضوان، در نقاط مختلف عالم، توسّط بهائيان سخن ميگويد۔ ايشان همچنين از پيام دوست و خاطراتشان از اين راديو نيز، مطالبى را بيان ميکند۔ پس از مصاحبۂ شکوه رضائى، سناء روحانى و مناء خانى، در ادامه صحبتشان، به شرح معانى "تاج ظهور" در آثار بهائى، ميپردازند۔ در پايآن نيز اجراى زيباى "مژده اى دل" توسّط هنرمند بهائى، سنبل طائفى را ميبينيم۔
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
جنگ رضوان، قسمت اوّل...