بهشت اردى بهشت، سناء و منا، همنوازى تار و تنبک
بخش: برنامه ها
مدت: 00:10:19
تاریخ: جمعه, 02 ارديبهشت 1390
2011-04-21
ابتدا بخش دوم "بهشت اردى بهشت با عنوان "وحدت در ديانت بهائى" ارائه ميشود، پس از آن سناء روحانى و منا خانى، در ادامه، کيفيّت حضور و جلوس حضرت بهاءاللّه در باغ رضوان را شرح ميدهند۔ و در پايان اين بخش، امين فردوسيان و پيوند سالارى دو هنرمند جوان به مناسبت عيد رضوان، به همنوازى تار و تنبک، ميپردازند۔
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
جنگ رضوان، قسمت اوّل...