مصاحبه با اردوان مفيد
بخش: موسیقی
مدت: 00:13:41
تاریخ: جمعه, 02 ارديبهشت 1390
2011-04-21
اردوان مفيد از بهشت طبيعت و بهشت روحانى ميگويد، از تأثير حضرت بهاءاللّه، حضرت عبدالبهاء و آئين بهائى بر خودش ميگويد و اين که اهمّيّتى به نطر منفى ديگران در مورد ارتباط خودش با بهائيان نميدهد۔
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
جنگ رضوان، قسمت اوّل...