همیشه به عید
بخش: جستجو
مدت: 00:14:43
تاریخ: جمعه, 19 فروردين 1390
2011-04-07
به مناسبت بعثت یا اظهار امر حضرت باب، در جستجوی امروز به مروری بر تاریخ دیانت بابی خواهیم داشت. همچنین در این برنامه ی جستجو مطابق قولی که داده بودیم عکس های ارسالی از طرف شما را پخش کردیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 18 فروردین- 4/7...