گفتگو با برخی از نزدیکان اعضای هیئت یاران
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:29:59
تاریخ: جمعه, 19 فروردين 1390
2011-04-07
در این قسمت سنا روحانی گفتگویی دارد با رضوان الله توکلی برادر بهروز توکلی -عضو سابق هیئت یاران ایران- و همچنین فردوس نیکو منش خواهر همسر وحید تیزفهم -عضو سابق هیئت یاران ایران.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 18 فروردین- 4/7...