جایگاه نوروز در آئین بهائی
بخش: برای فردا
مدت: 00:26:54
تاریخ: شنبه, 13 فروردين 1390
2011-04-02
گفتگوی نوروزی سنا روحانی با دکتر علی افنان در ارتباط با جایگاه و اهمیت نوروز در دیانت بهائی و تقویم بهایی. همچنین تبریکات نوروزی برخی از میهمانان این برنامه، نادیا ریاضتی و پگاه پروینی، را خواهید شنید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11 فروردین - 3/31...