نوروز این عید جهانی مبارک
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:15:20
تاریخ: شنبه, 06 فروردين 1390
2011-03-26
در قسمت چهارم، ضمن دیدن بازسازی مراحل تولید این برنامه، بخش های متنوعی از موسیقی و صحبت های دکتر فرهاد ثابتان به مناسبت سال نو را خواهیم دید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
از دیروز تا نوروز-2...