پیام نوروزی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:04:45
تاریخ: شنبه, 06 فروردين 1390
2011-03-26
در قسمت اول این ویژه برنامه پیام بیت العدل اعظم را به مناسبت عید نوروز می شنوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
از دیروز تا نوروز-2...