صد سال به از این سال ها
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:19:24
تاریخ: چهارشنبه, 03 فروردين 1390
2011-03-23
ضمن آشنایی با نوروز در اقوام مختلف ایرانی، با اردوان مفید همراه شویم و از نوروز باستانی و سمبل هایی که با نام هفت سین می شناسیم بشنویم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
از دیروز تا نوروز...