نوروزتان پیروز
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:19:48
تاریخ: چهارشنبه, 03 فروردين 1390
2011-03-23
در این بخش، ضمن دیدن بازسازی مراحل تولید این برنامه، با چند جوان بهائی که در آخرین روز روزه، برای عید نوروز آماده می شوند آشنا خواهید شد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
از دیروز تا نوروز...