هر روزتان نوروز
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:15:15
تاریخ: چهارشنبه, 03 فروردين 1390
2011-03-23
شاهد ویژه برنامه ی نوروز خواهید بود همراه با همکاران تلوزیون آئین بهائی و نوین تی وی و قسمت ها ی متنوعی از موسیقی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
از دیروز تا نوروز...