خانواده ی موفق
بخش: برای فردا
مدت: 00:18:16
تاریخ: پنجشنبه, 26 اسفند 1389
2011-03-16
در برنامه ی برای فردا با خانواده ی دکتر یزدانی آشنا میشویم و از اهداف و انگیزه ها و خدمات این خانواده ی موفق می شنویم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ26 اسفند- 3/17...