لوح دنیا-2
بخش: برای فردا
مدت: 00:27:12
تاریخ: جمعه, 13 اسفند 1389
2011-03-03
در ادامه برنامه هفته قبل براى فردا، ناديا رياضتى، به بررسى لوح دنيا يکى از آثار حضرت بهاءاللّه، ميپردازد۔
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 12 اسفند- 3/03...